Daqw

Rydych wedi ceisio cael mynediad i'r system segur DAQW, sef Cronfa Ddata Cymwysterau Cymeradwy Cymru.

Cafodd y system hon ei disodli ar 1 Ebrill 2016 gan system 'Cymwysterau yng Nghymru' [QiW].

Dilynwch y ddolen yma i fynd i QiW.

Daqw

You have attempted to access the redundant system DAQW, which was the Database of Approved Qualifications in Wales.

This system was replaced on 1 April 2016 by the 'Qualifications in Wales' system [QiW].

Please follow the link here to access QiW.